KorpnetKORPEN

Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och en del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Korpar är extremt mångsidiga och opportunistiska när det gäller att hitta näringskällor. Det finns observationer av anmärkningsvärda problemlösningar hos denna art, vilket har lett till uppfattningen att den är mycket intelligent.

Vi också är allsidiga i kunskap och är opportunistiska när det gäller fånga in nya resurser eller nya samarbeten med andra spännande verksamheter och det är bland annat vi har bytt namn till Korpnet AB. Vi gillar korpar för att de är nyfikna och löser problem, men vi är mer än en liknelse. Vi hjälper er på vägen och låter er förstå hur vi arbetar. Vi strävar efter att kunna förstå kunden på bästa möjliga sätt och därmed hjälpa de med bättre villkor än vad våra konkurrenter kan.